ارديبهشت

من دختر شكوفه و بارانم،

دختر عطر بهار...

ارديبهشت،

عمقِ چشمان من است

و پيچك سبز،

تمامم را

در بر گرفته.

من،شيرازترين

شهر جهانم

نابِ ناب.


✍🏼زهره رشيدي

/ 0 نظر / 12 بازدید